EnergiHub (Växelriktare)

Ferroamp EnergyHub ACE

Bild: 2016-02/bild-30.png

mäter kontinuerligt strömmen genom huvudsäkringarna. När strömmen i ex.vis fas 2 blir för hög aktiveras ACE-funktionen vilken flyttar ström från fas 1 och 3 till fas 2. Därmed kan huvudsäkringens storlek begränsas och därmed även kostnaden. Via Ferroamps solsträngsoptimerare kan solceller anslutas till EnergyHuben för optimalt nyttjande av solens energi. Vill man spara solens energi (eller billig ”nattel”) utökas EnergyHuben med ett energilager (ackumulatorer).

Kontakta oss

Kretsloppsenergi i Kummelnäs AB
Skansstigen 6
132 37 Saltsjö Boo


Tel: 070-391 59 95

E-post: info@kretsloppsenergi.com

http://www.svensksolenergi.se/
http://www.pelletsforbundet.se/