Pelletsförråd/Silo

Villaförråd från Mafa

Se hela utbudet genom att klicka här

Ulma bottenskruv

För den som vill platsbygga ett pelletsförråd. Max 3m lång. Till vänster på bilden ses utmatningslådan med nivågivare för vidare skruvmatning och till höger utmaningen för anslutning till vakumsystem.

Kontakta oss

Kretsloppsenergi i Kummelnäs AB
Skansstigen 6
132 37 Saltsjö Boo


Tel: 070-391 59 95

E-post: info@kretsloppsenergi.com

http://www.svensksolenergi.se/
http://www.pelletsforbundet.se/